Tidbit - forebygging, skole, ekstremisme, barnevern og mye annet.

Tidbit - forebygging, skole, ekstremisme, barnevern og mye annet.

By Erik Kruse

Tidbit; noun [c] /ˈtɪd.bɪt/ a small piece of interesting information, or a small dish of pleasant-tasting food. Begge deler er jo bra, men her finner du mest av det første. Litt å lese, litt å høre på, litt å titte på - og forhåpentligvis mye å tenke på. #Barnevernspedagog opptatt av forebygging, rus, kriminalitet, ekstremisme, organisering av kommunale tjenester, utdanning, samfunn og alt annet som er gøy og viktig.

0 issues